http://ortodoncijadrandjelka.com/wp-content/uploads/2017/12/Ortodoncija-dr-Andjelka-1.png

Specijalista ortopedije vilica

Dr Anđelka Višacki Radomirović
RADNO VREME


Ponedeljak
Zatvoreno
Utorak
12 – 18h
Sreda
12 – 20h
Četvrtak
12 – 20h
Petak
12 – 18h
Subota
10 – 15h po pozivu

Doktorka Anđelka Višacki Radomirović specijalista ortopedije vilica, vlasnik stomatološke ordinacije “Dens in Dente”, rođena je u Vršcu gde je završila osnovnu školu “Vuk Stefanović Karadžić” i prestižnu Gimnaziju “Borislav Petrov Braca” na prirodno matematičkom smeru sa odličnim uspehom.

“Medicinski fakultet” u Novom Sadu na smeru stomatologije upisuje 1997. godine i u roku diplomira 2003. godine da bi redovno stažiranje nastavila u ZC “Vršac” i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Nakon položenog državnog ispita osniva privatnu praksu i 1. septembra 2005. godine otvara stomatološku ordinaciju “Dens in Dente” u Beogradu. Specijalizira ortopediju vilica u VMA, iskustvo i najsavremenije metode stečene na mnogim kongresima i simpozijumima prenosi na rad i na lečenje svojih pacijenta.

Zainteresovani?

KONTAKTIRAJTE NAS I ZAKAŽITE TERMINnazovite nas

KONTAkT INFO


011/ 347 71 03

office@ortodoncijadrandjelka.com

  • KLJUČNE VEŠTINE
  • RADNO ISKUSTVO
  • OBRAZOVANJE I KURSEVI

– preko 13 godina iskustva u kliničkoj praksi u stomatologiji
– 4 godine iskustva u specijalističkoj praksi u oblasti ortopedije vilica (ortodoncije),
–10 godina iskustva u oblasti protetike (izrada svih protetskih radova)
–14 god iskustva u dečijoj stomatologiji
– 4 godine iskustva u privatnoj specijalističkoj stomatološkoj praksi kao samostalni specijalista
– 1 godina iskustva na VMA Beograd u sklopu obaveznog staza
–01.09.2005. godine vlasnik i zaposlena u stomatološkoj ordinaciji ”Dens in Dente”, a od 2014 godine u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ”Dens in Dente”
– učesnik više kurseva u oblasti stomatologije
– aktivno učešće na kongresima i seminarima
– učešće u izradi više specijalističkih radova
– izrada poster prezentacija sa prikazom specifičnih ortodontskih slučajeva na naučnim   skupovima u zemlji i inostranstvu
– sposobnost samostalnog rada, kao i rada u timu
– sposobnost rešavanja problema i efikasnog odlučivanja
– vredna, savesna, uporna, odgovorna

– zbrinjavanje pacijenata iz obalsti ortopedije vilica, protetike, dečije stomatologije
– praćenje, uvođenje i izvođenje dijagnostičkih i terapijskih metoda u oblasti
ortopedije vilice i oralne medicine
– dijagnostika i terapija u oblasti preventivne, rekonstruktivne i estetske stomatologije
– naučno-istraživački rad
– 2004-2005. Vojnomedicinska akademija-VMA Beograd – obavezan stomatološki staž
– 2005-2011. klinički rad u stom.ord. kao doktor stomatologije
–2011-2014. Vojnomedicinska akademija, Beograd specijalistički staž
– 2014.  Specijalista ortopedije vilica u privatnoj stomatološkoj praksi čiji sam osnivač,
–2014. Rad u privatnim stomatološkim ordinacijama kao specijalista ortopedije vilica

–2014, Specijalizacija iz oblasti ortopedije vilica VMA Beograd
–2004, Stomatološki fakultet Novi Sad
–1997. Gimnazija Borislav Petrov Braca, Vršac

Više završenih kurseva iz stomatologije, kao i objavljivanje kliničko-naučnih radova.

ortodoncija-logoNovi2aBeli

Svoje višegodišnje iskustvo, ljubaznost, stručnost i veliki broj zadovoljnih pacijenata garant su našeg pravog puta do vašeg lepšeg i zdravog osmeha.

Kontakt:

Šamačka br. 2 lokal br. 7
Beograd – Konjarnik

tel. 011/ 347 71 03
mob: 062/ 25 26 26

Ortodoncija Dr Anđelka 2018.